Webinar: Van Afval naar Circulair

De stand van zaken van de kwaliteit van de afvalstromen binnen het VANG programma

donderdag 11 februari, 11.00 - 12.00 uur, Online

Aanmelden

Evenement

11/02/2021

Wat zijn de resultaten van het VANG-programma voor de afvalscheiding van Nederlandse gemeenten? Albert van Winden gaat in gesprek met Rijkswaterstaat, Attero en ROVA. We blikken terug, maar vooral ook vooruit; hoe kunnen we het beter doen?

Wat zijn de kwalitatieve resultaten van de ingezamelde afvalstromen in het huidige het VANG-programma van de Nederlandse gemeenten? Kwantitatief zijn er doelstellingen geformuleerd (minimaal 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kg afval per inwoner in 2020). Nagenoeg alle gemeenten hebben die doelstelling omarmd. Maar wat is de kwaliteit van de ingezamelde stromen? In deze webinar blikken we terug, maar vooral ook vooruit: hoe kunnen we naast de kwantitatieve doelstelling, ook de kwalitatieve doelstelling halen? Want alleen dan kunnen de inzamelde grondstoffen goed worden verwerkt tot nieuwe producten, waardoor de circulaire doelstelling wordt behaald.

Maar hoe moet dat?

We gaan in gesprek met…

  • Marijn Teernstra, Projectleider Afval en Circulair bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 
  • Robert Corijn, Marketing Manager bij afvalverwerker Attero.
  • Corina Hendriks, Programmamanager kwaliteit grondstoffen bij afvalinzamelaar ROVA.

Schrijf je in voor de webinar

Locatie Webinar: Van Afval naar Circulair

Plan je route

"Zonder willen, wordt kunnen nooit doen!"

drs. ing. Albert van Winden

06 143 076 49

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.