Terugkijken Webinar ‘Route naar een duurzame milieustraat en/of circulair ambachtscentrum’

Over de spagaat tussen korte- en langetermijnambities van gemeenten

Onze tips

21/04/2021

Je wil een circulair ambachtscentrum in je gemeente, maar de besluitvorming daarover vergt tijd. Tegelijk heb je nú een nieuwe, toekomstbestendige milieustraat nodig. Hoe ga je daarmee om? Dit webinar vond plaats op 11 mei. Via deze pagina kijk je het terug.

Hierover gaat Douwe Huitema in gesprek met zowel gemeenten als marktpartijen, die elk een stukje van de puzzel in handen hebben. Op basis van voorbeelden wordt geschetst hoe te komen tot een toekomstbestendige milieustraat en/of circulair ambachtscentrum door onder andere vitale coalities te bouwen en innovatief aan te besteden.

Gasten

  • Fokke Hoogland (gemeente Deventer, Projectmanager)
  • Ellen Hermens (Gemeente Purmerend, Beleidsadviseur Afval) 
  • Douwe Huitema (KplusV, Adviseur)
  • Michiel van Wickeren (Modulo Milieustraten, adviseur circulaire milieustraten)

Webinar terugkijken

Je ziet het hele webinar gratis terug via onderstaand formulier.

"Ik haal energie uit het bij elkaar brengen van enthousiaste mensen, innovatieve technieken en een stevige duurzame visie."

Douwe Huitema, MSc

06-27 08 55 47

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.